Nowe zasady otrzymywania Zasiłku Rodzinnego

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa przewidująca tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego nie straci prawa do tych świadczeń, lecz zachowa to świadczenie, pomniejszone o kwotę która została przekroczona. Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.
Więcej „Nowe zasady otrzymywania Zasiłku Rodzinnego”

Informacja

Informujemy, że
dzień 24 grudnia 2015 r. /czwartek/
jest dniem wolnym od pracy
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
za dzień 26 grudnia 2015 r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy napisać, jakie zniżki chce się zaoferować oraz wypełnić e-deklarację. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę. Więcej „Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!”

Tydzień Mediacji

Prokurator Rejonowy w Grójcu informuje, że w dniach 12 – 16 października 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.30 w budynku Prokuratury Rejonowej w Grójcu przy ul. Sportowa 14 w ramach obchodów „Tygodnia Mediacji” udzielane będą bezpośrednio jak i telefonicznie pod numerem 048 664 81 01 przez Zastępcę Prokuratura Rejonowego w Grójcu bezpłatne porady osobom zainteresowanym postępowaniem mediacyjnym.

Prokurator Rejonowy

/-/ Tomasz Kulpa

Stypendia szkolne

Termin składania wniosków na stypendium szkolne upływa 15 września 2014 r. Stypendium przysługuje uczniom, którzy zamieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł.

Termin składania wniosków –  do 15 września 2015 r.
Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Warka.

Zostań partnerem Karty Dużej Rrodziny

Korzyści płynące dla Państwa jako Partnera Karty Dużej Rodziny to między innymi:

 • możliwość pozyskania nowych klientów;
 • promocja firmy poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku ;
 • zwiększenie rozpoznawalności oferowanych produktów i usług;
 • zwiększenie zaufania klientów poprzez współpracę z instytucjami państwowymi;
 • możliwość posługiwania się znakiem ,,Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Aby przyłączenie się do idei karty Dużej Rodziny prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres duzarodzina@mazowieckie.pl. Formularz można ze strony www.mazowieckie.pl i www.rodzina.gov.pl.

Więcej informacji: Pismo Wojewody Mazowieckiego KDR

 • JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ
 • CIERPISZ Z POWODU NADUŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ BLISKĄ OSOBĘ
 • JEŚLI STOSUJESZ PRZEMOC WOBEC NAJBLIŻSZYCH
 • TWOJE DZIECI CIERPIĄ Z POWODU KONFLIKTÓW RODZINNYCH

POZWÓL SOBIE POMÓC

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS PO BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ I PSYCHOTERAPEUTYCZNĄ

FUNDACJA TERAPEUCI DLA RODZINY ZAPRASZA NA BEZPŁATNE

 • KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 • PSYCHOTERAPIĘ DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ
 • GRUPĘ WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ
 • ZAJĘCIA KOREKCYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

Zapisy pod numerem telefonu: 692 467 142

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo-mazowsze

Więcej

Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI! Rejon Warka czeka na swojego bohatera!

Co roku w całej Polsce kilkuset liderów podejmuje wyzwanie zarządzania projektem SZLACHETNA PACZKA w wybranych miejscowościach. Każdy z nich kierując się zasadą Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego buduje zespół wolontariuszy i niesie pomoc najbardziej potrzebującym w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją. Są częścią czegoś wielkiego i sprawczego. To nie jest zwykłe! Więcej „Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI! Rejon Warka czeka na swojego bohatera!”

caritas_radom_2015

Informacja o rozpoczęciu XIV–ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

 • dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów ;
 • są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umów o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu / 18 marca 2015 roku pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się przekracza 1 225 zł. lub 1 400 zł./ dochód netto liczony z czerwca 2015 r./, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.;
 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.