Karta Dużej Rodziny

KartaDuzejRodziny

Informujemy, że wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny będzie można składać od dnia 16 czerwca 2014 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1

Więcej informacji

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne

telefon_zaufaniaInstytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych. Więcej „Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne”

Człowiek – najlepsza inwestycja

Flaga EUMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 31 marca do 30 kwietnia 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje.

Obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Prokurator Rejonowy w Grojcu informuję, że w dniach 24 lutego – 28 lutego 2014r. w godzinach od 8.00 do 15.30 w budynku Prokuratury Rejonowej w Grójcu przy ul. Sportowa 14 W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” udzielane będą bezpośrednio jak i telefonicznie pod numerami 048 664 81 00 lub 048 664 81 01 przez prokuratorów dyżurnych Prokuratury Rejonowej w Grójcu bezpłatne porady osobom pokrzywdzonym przestępstwem o przysługujących im uprawnieniach.

Telefon Zaufania

Jeśli doświadczasz przemocy lub w swoim otoczeniu ( rodzina, sąsiedzi, znajomi) widzisz przemoc stosowaną zwłaszcza wobec małych dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych zadzwoń pod numer 882159218 i zgłoś problem.

W każdą środę w godzinach od 19:00 do 20:00 dyżur pełni psycholog.
Zapewniamy całkowitą anonimowość.

SZLACHETNA PACZKA poszukuje wolontariuszy w powiecie grójeckim

szlachetna_paczka

Po raz trzynasty w Polsce, a po raz pierwszy w Grojcu i okolicach, Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. To dzięki nim, najbardziej potrzebujące rodziny w okolicy, już w grudniu otrzymają konkretną, mądrą pomoc. Wolontariusz Paczki, czyli SuperW, dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść.

Poszukiwane są osoby pełnoletnie, odpowiedzialne, pragnące realnie zmieniać swoje otoczenie, czerpiące radość z bezinteresownego pomagania i potrafiące nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Do zadań wolontariusza należy m.in. spotkanie z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji; współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie m.in. poszukiwanie darczyńców, organizacja magazynu, transport paczek. Wolontariusze Paczki przechodzą specjalne szkolenie, które ma ich przygotować do tej niezwykle ważnej roli. To oni są pomostem między osobami, które potrzebują wsparcia, a tymi, którzy chcą je dać.

Paczka łączy

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który co roku w przemyślany sposób łączy potrzebujących, wolontariuszy i darczyńców przygotowujących paczki.

Obcy sobie ludzie rozmawiają jak przyjaciele i piją razem herbatę. Ci, którzy stracili już nadzieję na wygraną z biedą, czują się ważni i wyjątkowi, a co najważniejsze, zaczynają odkrywać w sobie siłę do walki z niełatwą codziennością – opowiada Sylwia, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

Tylko w 2012 roku Szlachetna Paczka dotarła do 13 235 rodzin, a łączna liczba  zaangażowanych w projekt sięgnęła 300 tys. osób. – Liczba rodzin, do których dotrzemy pomocą w tym roku, zależy od tego, ilu wolontariuszy zostanie rekrutowanych – przypomina Ilona Feliksiak, lider Szlachetnej Paczki w rejonie powiatu Grójeckiego – Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października na www.superw.pl. Zapraszamy!

 

Więcej informacji:
www.szlachetnapaczka.pl
www.superw.pl
www.facebook.com/mazowsze.szlachetna.paczka
https://www.facebook.com/szlachetnapaczkagrojec

Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 27 maja do 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe”.

Szczegółowe informacje.

Komunikaty dotyczące zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej od 1 stycznia 2013r.

Komunikat w sprawie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla współmałżonka osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Między małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny co wywodzone jest w doktrynie prawa rodzinnego z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Oznacza to, że zgodnie z ww. art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, małżonek, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad współmałżonkiem legitymującym się ww. orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność, ma prawo otrzymywać specjalny zasiłek opiekuńczy o ile spełnione są pozostałe warunki określone w art. 16a. Więcej „Komunikaty dotyczące zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej od 1 stycznia 2013r.”