Informacja

ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI POLSKI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ NOCLEG I WYŻYWIENIE UCHODŹCOM Z UKRAINY NA TERENIE GMINY WARKA

Podmioty i osoby fizyczne udzielające gościny uchodźcom z Ukrainy (nocleg i wyżywienie) mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni. Obowiązuje zasada wypłaty świadczenia „z dołu”, dlatego zachęcamy do składania wniosków po upływie 60 dni.

Mieszkańcy, którzy zakwaterowali na terenie gminy Warka obywateli Ukrainy po 24 lutego br., powinni złożyć wniosek o zwrot kosztów pobytu.

Wnioski będą przyjmowane

w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
ul. Warszawska 45, sala nr 62 (1 piętro)
w dniach:
poniedziałek w godz. 9-13
środa w godz. 9-13

Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce.  

Zgodnie z podanym wzorem wniosku, na dokumencie należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które osoba wnioskująca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.