INFORMACJA


dla osób ubiegających się o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy od 01.10.2011r. do 30.09.2012r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje i wypłaca organ właściwy (gmina) ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie.
Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Gośniewska 2 od  miesiąca sierpnia 2011r.