Informacja

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POWOŁANEGO NA TERENIE GMINY WARKA:

Przewodnicząca:
Anna Reps – specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,

Z-ca przewodniczącej:
Iwona Marut – z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce,

Członkowie:
Elżbieta Chojnacka –specjalista pracy socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,
Andrzej Duda – dzielnicowy Komisariatu Policji w Warce,
Jarosław Wieczorek – dzielnicowy rejonu pozamiejskiego Komisariatu Policji w Warce,
Anna Górka-Strzałkowska – pedagog szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Warce,
Katarzyna Kulik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej,
Iwona Dąbrówka – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej