Informacja dla kombatantów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, informuje że w roku 2013 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanych przez Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wynikających z art. 19 ust 1-5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie  internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl ).