Informujemy, że nadal można korzystać z Programu „Wspieraj Seniora”.

O pomoc w ramach Programu ubiegać się mogą Seniorzy, którzy w związku ze stanem epidemii chcą lub muszą pozostać w domu i nie są w stanie zapewnić sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Informacje o tym jak skorzystać z pomocy można uzyskać pod numerem Infolinii 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do M-GOPS w Warce tel. 48 667 02 26 lub 48 667 02 27.

Zachęcamy wszystkich, którzy nie mogą skorzystać z pomocy osób bliskich lub sąsiadów, do skontaktowania się pod wskazane wyżej numery telefonów. Pracownik przyjmujący zgłoszenie udzieli wszystkich niezbędnych informacji.

Jeśli w Twoim otoczeniu są Seniorzy wymagający pomocy REAGUJ-DZWOŃ!!

Koszt zakupów pokrywa senior, usługa jest bezpłatna.