Aktualności

Dzień wolny

Dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek)

został ustalony dniem wolnym od pracy

dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,

za dzień 26 grudnia 2020 r. – święto przypadające w dniu wolnym od pracy.

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 wraz z Kartą oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.org.pl w terminie do 20 grudnia 2020 roku.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę oceny, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 033 268.

                                                                        Dyrektor M-GOPS w Warce
                                                                            /-/ mgr Jolanta Piątosa

Telefoniczny dyżur psychologa

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje, że został uruchomiony telefoniczny dyżur psychologa. Mieszkańcy Gminy Warka mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego pod numerem telefonu:

882 – 157 – 938
w każdy poniedziałek w godz. 10.00 – 13.00

Spis rolny – spiszmy się na 100 procent!

Do chwili obecnej w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 wzięło udział 80 % gospodarstw z naszej gminy! Do końca spisu zostało kilka dni i bardzo liczymy na pozostałych rolników, którzy nie spełnili jeszcze tego obowiązku. Nie czekajcie z założonymi rękami! Pomóżcie naszej gminie spisać się na 100 procent!

Spis rolny - spiszmy się na 100 procent!

Spisz swoje gospodarstwo rolne korzystając z najwygodniejszej dla siebie opcji:

Na wypełniony przez Ciebie formularz czeka cała gmina, a przede wszystkim ci wszyscy rolnicy, którzy wywiązali się już z obowiązku spisowego. Nie pozwól, by ich wysiłek poszedł na marne!

Gminne Biuro Spisowe

Wspieraj seniora

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce przystąpił do programu „Wspieraj seniora”.

Cel: zapewnienie usługi wsparcia osobom w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domach w stanie epidemii i nie mogą liczyć na pomoc najbliższego otoczenia, np. rodziny, sąsiadów.

Senior, który nie może uzyskać pomocy ze strony otoczenia w formie dostarczenia zakupów podstawowej potrzeby, obejmujących m.in. artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej może zwrócić się o pomoc pod numerem infolinii: 22 505 11 11.

Koszt zakupów pokrywa senior, usługa jest bezpłatna.

Infolinia przekazuje zgłoszenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Pracownik Ośrodka po otrzymaniu zgłoszenia kontaktuje się z seniorem i ustala zakres pomocy.

Informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce:

48 667 02 20
48 667 02 26
48 667 02 27

Komunikat

W związku z wprowadzonym obowiązkiem pracy zdalnej w samorządach wprowadzam zmiany organizacji pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce.

  1. Obowiązek telefonicznej rejestracji wizyt.
    Przed udaniem się do Ośrodka prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Ośrodka w celu omówienia sprawy i rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie pod numerem telefonu 48 667 02 20.

Zachęcamy do załatwienia sprawy drogą elektroniczną i za pośrednictwem e-usług.

  1. W nagłych przypadkach prosimy korzystać z DOMOFONU.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone od 3 listopada 2020 r. i będą obowiązywały do odwołania. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do zasad.

Dyrektor M-GOPS
w Warce
/-/ mgr Jolanta Piątosa

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030

W związku z prowadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym (do dnia 11.11.2020).

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy Warka.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społecznych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030 w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej

Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka oraz w poniższym linku.

Ankieta – strategia rozwiązywania problemów społecznych 2020 r.

Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce na półpiętrze w skrzynce korespondencyjnej z napisem ANKIETY w godzinach pracy Ośrodka.

M-GOPS w WARCE