Aktualności

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 roku będzie  dniem wolnym od pracy

dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce.

W zamian Ośrodek będzie otwarty

sobotę 8 grudnia 2018 roku

w godz. 7:30-15:30.

STYPENDIA SZKOLNE

Przypominamy, że od 1 do 15 września 2018 można składać wnioski o stypendium szkolne

Nowy okres programu 500+

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCE PRZYPOMINA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY!

Już od 1 sierpnia 2018r. można składać również papierowe wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. Od pierwszego lipca można było tego dokonać jedynie drogą elektroniczną.

Więcej „Nowy okres programu 500+”

Program Dobry Start

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Więcej „Program Dobry Start”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

PONIŻSZE ZASADY STOSUJE SIĘ POCZĄWSZY OD 25 MAJA 2018 ROKU.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez M-GOPS w Warce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warce, zlokalizowanym przy ul. Wójtowskiej 1, 05-660 Warka bądź z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez: i.gajewska@mgops.warka.pl. lub pisemnie pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowskiej 1, 05-660 Warka, pok. Nr 5
Więcej „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”

Grupie Wsparcia dla kobiet

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCE

zaprasza

DO UDZIAŁU W GRUPIE WSPARCIA DLA KOBIET

 

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w siedzibie Ośrodka.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Na czas spotkania zapewniona jest opieka dla dzieci.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

48 667 – 02 -23 lub 48 667- 02 -20

lub osobiście

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce,
ul. Wójtowska 1, 05 – 660 Warka.

Więcej „Grupie Wsparcia dla kobiet”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zatrudni Panią do pracy w charakterze opiekuna dla osób starszych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  1. pielęgnacja chorego według zaleceń lekarza;
  2. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych;
  3. przygotowanie posiłków;
  4. utrzymywanie w czystości otoczenia świadczeniobiorcy;
  5. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, dozowanie lekarstw;

Praca na umowę zlecenia.

Mile widziane: ukończony kurs opiekunek lub przygotowanie/doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Wymagana aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod nr tel. 48 667-02-24 lub osobiście w siedzibie Ośrodka (pok. nr 11).

Świadczenie Wychowawcze 500+

Szanowni Państwo,

Przypominamy o składaniu wniosków o Świadczenie Wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017-2018 , który rozpoczął się 1.10.2017r.

Wniosek złożony po miesiącu październiku nie będzie ustalał prawa do świadczenia od początku okresu zasiłkowego, który rozpoczął się 1.10.2017r., a jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce przy ul. Wójtowskiej 1 lub drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portal Emp@tia, ePuap.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko brane będą pod uwagę dochody z 2016 roku.