Podziękowania

Dyrektor  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce wraz z pracownikami składają  serdeczne podziękowania na ręce Pana Jerzego Tomaszewskiego Prezesa Warka Team – klubu sportowego zrzeszającego miłośników jazdy samochodami terenowymi – za ufundowanie paczek świątecznych dla 140 dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  objętych pomocą tut. Ośrodka. Paczki zostały ufundowane     z funduszy zebranych w dniu 08 grudnia 2012 roku podczas Jubileuszowej – X Terenowej Integracji „Dla Choinki”. Do podziękowań dołączają się obdarowane dzieci.