Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Poradnia Rodzinna  Stowarzyszenia dla Rodzin
Stowarzyszenie dla Rodzin rozpoczyna realizację trzyletniego projektu „Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin”. Projekt spółfinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.Głównym celem programu jest wzmacnianie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.11.2022 r.

Z programu mogą skorzystać:

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny, które:

  • przeżywają trudności opiekuńczo- wychowawcze
  • zmagają się z trudnościami lub kryzysowymi sytuacjami rodzinnymi i życiowymi
  • rodziny, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają

W ramach programu, można skorzystać z bezpłatnych usług:

  • Specjalistycznej pomocy psychologa i pedagoga dla rodzin i jej członków (konsultacje, poranictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski)
  • Warsztatów umiejętności wychowawczych
  • grup wsparcia dla rodziców/opiekunów prawnych
  • wsparcia metodą asysty rodzinnej
  • spotkań integracyjnych dla rodzin z dziećmi
  • poradnictwa socjalnego

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:
ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), tel. 518 452 047, 22 253 49 47
ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67
ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), tel. 696 509 924
Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93

Oraz w terenie.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047
e-mail: zapisy@sdr.org.pl