Potencjał jest w nas!

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE
STYPENDIUM SZKOLENIOWE
STYPENDIUM STAŻOWE
JEśLn
-jesteś osobą zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*
- mieszkasz W województwie mazowieckim
- nie masz pracy
- jesteś bierny zawodowo
* bezrobotny, bezdomny, niepełnosprawny, po zakładzie karnymlareszcie śledczym, uzależniony od alkoholu
lub środków odurzających i inne - dot. rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin 2 osobami starszymi
illub niepełnosprawnymi, rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi, rodziców samotnie wychowujących dzieci
OFERUJEMY:
- wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i prawnika
- kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji
- stypendium szkoleniowe
- płatne staże zawodowe
- wsparcie w znalezieniu pracy
Dodatkowo:
wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie,
ubezpieczenie, pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną/dziećmi,
zwrot za bilety dla osób spoza Warszawy
Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością!
Punkt Aktywnej Integracji
al. KEN 18I5b; 02-797 Warszawa
tel. 730-210-159 lub 730-210-161
e-mail: rekrutacja@potencja|jestwnas.pl
www.potencjaljestwnas.p|
Fundacja Innowacja i Wiedza jest realizatorem projektu „Potencjał jest w nast