Program Dobry Start

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, w godzinach pracy jednostki.

Wniosek online można składać już od 1 lipca 2018 r. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie M-GOPS w Warce, przy ul. Wójtowskiej 1, pokoje nr 9,5,3.

Osoby, które we wniosku elektronicznym podadzą swój adres mailowy, otrzymają informację o przyznaniu świadczenia z adresu mgops@warka.org.pl obsługiwanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce.

WAŻNE!

Zarówno wniosek elektroniczny jak i taki w formie papierowej należy złożyć do 30 listopada 2018r. (po tej dacie wnioski nie będą rozpatrywane).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE.

Pliki do pobrania