Program PEAD

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2011r. pomoc w ramach Programu PEAD w 2011r. przyznawana jest według następujących zasad.

 1. Miesięczne dochody nie powinny przekraczać 715, 50 zł netto dla osoby samotnej i 526,50 zł netto dla jednego członka rodziny. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach organizacja może udzielić pomocy osobom/rodzinom, które przekraczają ustalone w zasadach kryteria.
 2. Limit na osobę pomocy żywnościowej (bez mleka) w ramach Programu wynosi od2,5 kg do 5 kg miesięcznie na osobę, rocznie nie mniej niż30 kg, jednak nie więcej niż60 kg.
  Limit na mleko w roku 2011 wynosi do20 litrówna osobę w roku.
  W szczególnie uzasadnionych sytuacjach:
  1. organizacja udzielająca osobie/rodzinie stałej pomocy może przekroczyć górne limity pomocy ustalone w zasadach
  2. ustalone limity pomocy nie muszą być brane pod uwagę, jeżeli odbiór żywności przez osobę/rodzinę nie ma charakteru pomocy stałej.
 3. Koszyk produktów

Preferowana forma – to zróżnicowany pakiet produktów zależy od ilości i proporcji tych produktów w Programie na dany rok. Pomoc powinna obejmować produkty różnego rodzaju.

Tak zwany koszyk produktów powinien składać się z co najmniej z 50% liczby produktów oferwanych w Programie w danym roku. Jednak z uwagi na równomierny udział poszczególnych produktów w Programie, a także graniczoną możliwość dostarczania ich do niektórych magazynów dopuszcza się, aby w takich sytuacjach minimalny koszyk produktów składał się z 5 podstawowych artykułów spożywczych.

Artykuły żywnościowe w ramach programu PEAD wydawane są w dniach:

poniedziałek i środa w godzinach 9.00-13.00