Przydatne telefony

„Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” – tel. 116 – 111

Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 0-801 – 120 – 002