Punkt Konsultacyjny

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie: konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

Klientami psychologa oraz prawnika są głównie osoby nadużywające alkoholu oraz członkowie ich rodzin, a także osoby dotknięte przemocą.

Dni i godziny dyżurów:

Prawnik : Pani Małgorzata Woźniak: co drugi piątek godz. 14.30–18.00

Psycholog: Pani Patrycja Pernak – Donica: środa godz. 15.00 – 19.00

Celem skorzystania z konsultacji należy zapisać się w rejestrze prowadzonym w Miejsko –

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce.

Kontakt 48 667 02 20