Świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”

Gdzie się udać po pomoc ?

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego –

Izabela Gajewska tel.: /48/ 667-02-29

Pracownik Kontakt Rejon
Aneta Piwnicka – podinspektor tel.: /48/ 667-02-28 Gmina Warka
Justyna Traczyk – starszy referent ds. świadczeń wychowawczych tel.: /48/ 667-02-28 Gmina Warka
     

Program „Rodzina 500 +” to finansowy fundament wsparcia rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Ponadto celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieka nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie w realizacji polityki społecznej państwa.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim
i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Nowe wnioski na świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy można będzie składać od 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce przy ul. Wójtowskiej 1 lub drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) oraz Portal Emp@tia.

Świadczenie wychowawcze wypłacane są w okresach miesięcznych.

 


Pliki do pobrania