Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyvvdzonym Przestępstwem

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, mieszczące się przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyvvdzonym Przestępstwem w dniach 22 – 27 lutego 2016 r. Zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego do skorzystania z bezpłatnych porad u psychologa,
prawnika, komornika, notariusza oraz policjanta.

Informujemy również, że Pogotowie „Niebieska Linia” prowadzi, w siedzibie Kuźni Artystycznej przy ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu, filię Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności Ośrodka oferujemy pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz różne formy pomocy materialnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (w wyniku: uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/’wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członków najbliższej rodziny osoby pokrzywdzonej.

Zachęcamy do informowania Państwa klientów o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji u naszych specjalistów w tym także uzyskania pomocy o charakterze materialnym.

W załączeniu przekazujemy ulotki informacyjne dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Pogotowiem „Niebieska Linia”, tel.: 22 824-25-01).

Z poważaniem,
Wioletta Karłowicz-Dul

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyvvdzonym Przestępstwem