Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. „Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W organizację włączyły się także: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza oraz Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 25 lutego – 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i  informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-

Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa sprawiedliwości oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl.13:00.