Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności

Wsparciem w projekcie objęte mogą być osoby z terenu woj. mazowieckiego, opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować.

Oferujemy płatne staże zawodowe, szkolenia zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze oraz na załączonym plakacie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 533 333 414 lub e-mailem: projekty@szkolenia-polska.pl