Wyniki konkursu plastycznego „Rodzina bez Przemocy”

Organizatorem konkursu plastycznego „Rodzina bez Przemocy” był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, Jednostka Kultury – „Dworek na Długiej” oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warce.

Celem konkursu było poszerzenie wśród dzieci wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz pozyskanie materiału do przygotowania plakatu dotyczącego problemu przemocy domowej. Plakat będzie wydrukowany i rozprowadzany na terenie Gminy Warka.

W konkursie brały udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III gimnazjów z terenu gminy Warka.

W wyniku prac komisji konkursowej nagrodzone zostały następujące prace:

Kat. wiekowa – szkoły podstawowe, klasy 4-6

1 miejsce – Aleksandra Stawicka kl. V b Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce

2 miejsce –  Monika Mulik kl. IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach

3 miejsce – Wiktoria Podymniak kl. Vc Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce

Wyróżnienia:

Klaudia Marciszewska kl. IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

Wiktoria Podymniak kl. Vc Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce

Zuzanna Walczak kl. V Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce

Julia Włodaczyk kl. VI Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce

Kornelia Dacka kl. IV Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi

Kat. wiekowa – szkoły gimnazjalne

1 miejsce – Kacper Piwnicki kl. IIIh Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce

2 miejsce – Tomasz Andziak kl. IIIa Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce

3 miejsce – Wiktoria Piętak kl. I Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli

Wyróżnienia:

Rafał Stankiewicz kl. III Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli

Joanna Norberciak kl.III Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Warce