Zmiany godzin pracy

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany godzin pracy w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, zgodnie z przepisami art. 130 Kodeksu Pracy z a r z ą d z a m, co następuje: § 1. W dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) ustalam godziny pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Warce od godz. 7.00 do godz. 15.00. §2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.