Staż dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza młode osoby niepełnosprawne (w wieku 15-29 lat) z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać:

 • z 3-miesięcznego płatnego stażu, realizowanego w firmach w różnych miejscowościach,
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych (komercyjnych),
 • z indywidualnego wsparcia coacha, doradcy zawodowego, psychologa,
 • z warsztatów umiejętności miękkich,
 • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • z jednorazowego dodatku relokacyjnego w wysokości 5 tys. zł na pokrycie kosztów dojazdów do pracy lub zakwaterowania w przypadku zatrudnienia powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
 • ze zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia, spotkania, kursy i staż

Udział w projekcie mogą wziąć:

 • Osoby w wieku 15-29 lat,
 • Zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego,
 • Nie pracujące, nie uczące się stacjonarnie i nie szkolące się,

W projekcie mogą brać udział uczniowie i studenci kształcący się w systemie zaocznym lub wieczorowym

 • Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Mające motywację do nauki i pracy,

Więcej informacji