Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce

ogłasza nabór na


 WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


KIEROWNIK KLUBU SENIOR + w Starej Warce


 utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020