Terapia tańcem – szkolenie zdalne

Zapraszamy kadrę szkolnictwa specjalnego oraz osoby z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym: opiekunów, rodziców, wolontariuszy, jak również osoby ze szkół z oddziałami integracyjnymi, osoby profesjonalnie zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych m.in. nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników wsparcia, asystentów osób niepełnosprawnych, o zgłaszanie się do bezpłatnego udziału w Naszym kolejnym projekcie „Terapia tańcem – szkolenie zdalne”.
Zgłaszać mogą się zainteresowani jedynie z województwa mazowieckiego, w tym z różnych powiatów, szczególne zaproszenie kierujemy do osób z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego w ramach ogłoszonego konkursu. Cały projekt, w tym zdalne szkolenie realizowane będzie przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie 05- 120 ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23 oraz jego współpracowników i wolontariuszy.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności pracy osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu praktycznej wiedzy i metodyki pracy tancerzy, choreografów, kształtowania postaw osób z niepełnosprawnościami, istotnej w działaniach terapeutyczno-pedagogicznych, aktywizujące szczególnie osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Dla uczestnika zakwalifikowanego do projektu i spełniającego zawarte w regulaminie warunki udział jest całkowicie bezpłatny. Realizację nagrania materiału szkoleniowego oraz konsultacje zdalne poprowadzą współpracujący od lat na rzecz osób niepełnosprawnych: choreografowie, artyści, metodycy pedagodzy i praktycy: – dr Bożena Jakubczak;

 • mgr Ewa Budny Orłowska – inst. Maria Jarosiewicz współautorki przygotowanych dla projektu choreografii.
  Realizacja projektu opiera się na autorskim programie szkoleniowym nagranym i powielonym na nośniku
  cyfrowym, udostępnionym każdemu z zakwalifikowanych uczestników zdalnego szkolenia z metodologią pracy i z wykorzystaniem 3 technik tanecznych (tańców w kręgu, tańca polskiego kujawiaka oraz tańca cygańskiego) stanowiącym podstawę do samodzielnej pracy uczestnika szkolenia realizowanego w formie samokształcenia, umożliwiającego jego dalszy przekaz, w formie pracy ze swoim niepełnosprawnym podopiecznym, ze wsparciem zdalnymi konsultacjami, z możliwym udziałem każdego z prezentowanych autorów w indywidualnych konsultacjach prowadzonych z wykorzystaniem platformy Zoom, Skype, innymi komunikatorami lub pocztą e-mail, zapewniając efektywność samodzielnej pracy uczestnika.
  Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa, winny pobrać ze strony www.artbale.pl i dokładnie zapoznać się z
  załączonym tam Regulaminem projektu oraz wypełnić i podpisać załączniki, których skany następnie należy przesłać pocztą e-mail, na adres balet@balet.com.pl. Załącznik dla projektu to:
  A. Karta zgłoszenia uczestnika – Załącznik 1;
  B. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik 2;
  C. Oświadczenie Uczestnika o realizacji samokształcenia i konsultacji – Załącznik 3;

  Zalecamy zabezpieczenie przesłanych e-mailem skanów kodem i jednoczesnym dostarczeniem kodu na tel. kom. 608 403 473 lub tel. kom. 517 411 621, w formie SMS albo rozmowy w ciągu tego samego dnia. Dopiero tak dostarczone skany stanowią podstawę dla ostatecznego rozpatrzenia i kwalifikowania kandydata/ów do udziału w zadaniu. Zachęcamy do zorganizowania się i składania indywidualnych Kart zgłoszenia z zaznaczeniem wariantu jednoosobowego udziału w ramach większej grupy zainteresowanych max do 10 osób w każdej z grup.
  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy, biorący udział we wszystkich jego etapach realizacji, szczególnie w
  konsultacjach zdalnych, potwierdzonych przez organizatora w dokumentacji projektu otrzymają zaświadczenia o udziale w zdalnym szkoleniu.
  Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w regulaminie i na stronie internetowej www.artbale.pl lub pod numerem tel. kom. 608 411 178 u koordynatora Wiesława Jakubczaka oraz pod tel. kom. 517 411 621 u Krzysztofa Machlińskiego.