Aktywny samorząd

Program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niepełnnsprawnych Powiat Grójecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie W Grójcu zaprasza do udziału W Programie.
Szczegółowe informacje oraz miejsce składania Wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Grójcu, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4a, 05-600 Grójec, (48) 366-35-76, www.pcpr.grojec.pl

Szczegółowe informacje (.pdf 215 KB)