Asystent Mój Przyjaciel

Change4Good not-for-profit sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Asystent Mój Przyjaciel”   współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu „Możemy Więcej”.

Projekt skierowany do 50 dorosłych osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zamieszkałych na terenie woj. Mazowieckiego bez względu na ich status na rynku pracy (bezrobotni, bierni zawodowo, pracujący).

WAŻNE: Z usług asystenta osobistego mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby posiadające inne dysfunkcje niż wskazane powyżej nie mogą zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie dotyczącym realizacji usług asystenckich.

Prosimy również zwrócić uwagę, iż usługi asystenckie nie są tożsame z usługami opiekuńczymi.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

  1. Kompleksowa diagnoza sytuacji życiowej wraz z  przygotowaniem IPD – spotkanie z psychologiem przed rozpoczęciem usług asystenckich w celu przygotowania IPD (spotkanie obowiązkowe zgodnie z wytycznymi PFRONU)
  2. Usługi menadżera opieki – przed rozpoczęciem usług asystenckich również spotykamy się z każdym uczestnikiem w celu przygotowana zakresu czynności asystenckich, udzielamy bieżącego wsparcia uczestnikom, pomagamy w załatwieniu różnych formalności
  3. Usługi asystencji osobistej –  200 godzin. Nie narzucamy harmonogramów. Asystent uzgadnia dni i godziny bezpośrednio z uczestnikiem. 200 godzin moze być zrealizowane np. w ciągu 2 miesięcy x 100 godzin lub tez w ciągu 5 x 40 godz.
  4. Ocena wzrostu samodzielności- w ostatnim miesiącu wsparcia spotkanie z psychologiem w celu dokonania oceny porównawczej na ile usłuygi asystenckie poprawiły funkcjonowanie uczestnika.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. REKRUTACJA PROWADZONA JEST DO WYCZERPANIA MIEJSC.

Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnianie informacji o realizowanym projekcie oraz pomoc w dotarciu do osób potrzebujących wsparcia.  Zapraszamy do współpracy także osoby, które mają już zaufaną pomoc asystencką – możemy pomóc w jej sfinansowaniu.

Szczegółowe informacje:

https://change4good.pl/asystent-moj-przyjaciel/

e-mail: a.krysiak@change4good.pl  ,  tel. 732 642 222