Koncert z okazji roku romantyzmu "odkryjemy miłość nieznaną...". Teatr Kamienica w Warszawie - 05.09.2023

Dzień 2 maja 2023r. (wtorek)

został ustalony dniem wolnym od pracy

dla pracowników

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce,

z obowiązkiem odpracowania
w dniu 20 maja 2023r. (sobota) w godz. 7.30 – 15.30

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Dziękujemy!

Do pobrania:

•          informacja o stypendiach (wersja pdf)
•          informacja o stypendiach (wersja word)
•          grafika do zamieszczenia na stronie (wersja jpeg)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „POLICJANT KTÓRY MI POMÓGŁ”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

ZGŁOŚ SWOJEGO KANTYDATA !

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

Pliki do pobrania

Aktywny samorząd z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu już kolejny rok realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z rozpoczęciem z dniem 1 marca 2023 roku naboru na wnioski składane w ramach programu, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące realizacji w/w programu w 2023 roku.

Nabór do Programu Pomoc Żywnościowa

Od dnia 9 stycznia 2023 r. do 25 stycznia 2023 r. będzie prowadzony nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus, w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego :

– 1.707,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.320,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą przez M-GOPS w Warce ul. Wójtowska 1.

Kwalifikacja będzie następowała na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody netto tj. odcinka renty czy  emerytury, nakazu podatkowego, zaświadczenia z zakładu pracy, innych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających dochody za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dystrybucji żywności można  uzyskać pod numerami telefonów :  

48 667 02 26
48 667 02 27
48 667 02 20