Informacja

W związku z tym, że sytuacja pandemii może zwiększać zapotrzebowanie na pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi:

  • Bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy ( 800-12-00-02),
  • Poradnię e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info,
  • Konsultacje z psychologiem za pomocą komunikatora Skype, w poniedziałki        w godz. 13:00 – 15:00, (z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą też korzystać osoby posługujące się językiem migowym).

 Ponadto informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która umożliwia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com).

W przypadku posiadania informacji o osobach doświadczających przemocy w rodzinie, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą opuszczać mieszkań jest możliwość zgłoszenia ich bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce pod nr telefonu 48 667 02 20 lub na adres e –mail: mgops@warka.org.pl.