INFORMACJA


dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny na nowy okres zasiłkowy od 01.11.2011r. do 31.10.2012r.
Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne przyznaje i wypłaca organ właściwy (gmina) ze względu na miejsce  zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.
Druki wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce, ul. Gośniewska 2 od  miesiąca września 2011r.