Kadra Ośrodka

mgr Jolanta Piątosa – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Komórki organizacyjne:

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Elżbieta Chojnacka – specjalista pracy socjalnej
tel. /48/ 667-02-26

Agnieszka Karczewska – starszy specjalista pracy socjalnej
tel.: /48/ 667-02-26

Natalia Wąsik – specjalista pracy socjalnej
tel.: /48/ 667-02-26

Elżbieta Pisarek – starszy pracownik socjalny
tel. /48/ 667-02-27

Anna Alberska – starszy specjalista pracy socjalnej
tel./48/ 667-02-27

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Edyta Ziembińska – Prus

tel. 48 667 02 29

Świadczenia rodzinne

Renata Smodrzak – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel.: /48/ 667-02-25

Fundusz alimentacyjny

Ewelina Rybarczyk – Bogumił – starszy referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
tel.: /48/ 667-02-25

DZIAŁ FINANSOWY

Agnieszka Pakulska – Główna Księgowa
tel: /48/ 667 02 24

Dorota Filipowicz – specjalista do spraw księgowości budżetowej dział finansowy
tel: /48/ 667 02 24

ADMINISTRACJA

Magdalena Banyś – starszy inspektor ds. księgowości i administracji
tel. /48/ 667-02-23

Wioleta Podsiadła – młodszy referent ds. administracji i sprawozdawczości tel. 48 667 02 20