KOMUNIKAT

Informujemy, że wnioski o dodatki do źródeł ciepła (pellet, drzewo, olej opałowy, drewno kawałkowe, gaz LPG), będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce. Ze względów organizacyjnych wnioski te będzie można pobrać i złożyć osobiście od dnia 4 października br.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o wysokościach dodatków dla gospodarstwa domowego dopłaty do poszczególnych źródeł ciepła wynoszą odpowiednio:

  • 3000 zł na pellet drzewny
  • 2000 zł na olej opałowy
  • 1000 zł na drewno kawałkowe
  • 500 zł na gaz LPG

Kto może złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (pod uwagę będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.), których główne źródło ciepła zasilane jest:  peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r.

Ponadto informujemy, że Parlament wprowadził zmiany do dodatku węglowego, zgodnie z którym na jeden adres przypada jeden dodatek. W przypadku, gdy pod jednym adresem funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek otrzyma ten wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Jednocześnie wprowadzono zmianę ustawy, zgodnie z którą dodatek węglowy przysługuje tylko tym gospodarstwom domowym, które do 11 sierpnia 2022 r. zgłosiły węgiel jako główne źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wszelkie zmiany deklaracji do CEEB dokonane po 11 sierpnia br. nie będą brane pod uwagę. Wypłata dodatku węglowego została wydłużona do 2 m-cy od dnia złożenia wniosku.