Mapa pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Punkt Konsultacyjny, dyżury psychologa i prawnika dla potrzeb osób doświadczających przemocy
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Komisariat Policji w Warce
ul. Polna 4 a
tel. 997, 112, 47 702 65 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
tel. 48 667 02 20
mgops@warka.org.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce
ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka
tel.48 670 29 99
spzoz@spzoz-warka.pl

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
ul. Ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec
tel. centrala 48 664 91 00

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Krychnowicka 1
26-607 Radom
tel. 48 332 45 00
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

W sytuacjach zagrożenia dzwoń:
• POLICJA 997
• POGOTOWIE RATUNKOWE 999
• TELEFON ALARMOWY 112
• OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA” 0801 120 002