Nowy okres programu 500+

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCE PRZYPOMINA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY!

Już od 1 sierpnia 2018r. można składać również papierowe wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. Od pierwszego lipca można było tego dokonać jedynie drogą elektroniczną.

Wnioskodawca, który złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na rozpoczynający się nowy okres świadczeniowy w terminie do 31 sierpnia, wówczas przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Wnioski można składać w siedzibie M-GOPS w Warce przy ul. Wójtowskiej 1. Można to także zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć również za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.

 

UWAGA!!

Wnioski trzeba składać co roku, gdyż przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach jednej decyzji administracyjnej następuje na maksymalnie 12 miesięcy. Dlatego, aby zachować ciągłość wypłat realizowanych w ramach programu 500+  należy złożyć nowy wniosek do 31 sierpnia każdego roku.

 

Pliki do pobrania