Opieka wytchnieniowa

W związku z udziałem Gminy Warka w ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 współfinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego ,Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warceposzukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (teren Gminy Warka).