Program „Rodzina 500 plus” już od kwietnia 2016 roku

Program „Rodzina 500 plus”

Od 1 kwietnia rusza Program „Rodzina 500 plus” w ramach którego rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w M-GOPS lub za pośrednictwem poczty oraz przez internet za pomocą 4 kanałów:

  • przez portal empatia prowadzony przez MRPiPS,
  • portal usług elektronicznych ZUS, ePUAP
  • bankowość elektroniczną

Wnioski do pobrania:

  • w M-GOPS,
  • szkołach na terenie gminy Warka,
  • stronie internetowej Ośrodka: www.mgops.warka.pl
  • stronie internetowej MRPiPS: www.mpips.gov.pl

W/w wymienionych miejscach i na stronach internetowych będą dostępne wzory przykładowo wypełnionych wniosków wraz z załącznikami.