Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce ul. Wójtowska 1, w godzinach od. 9.00 do 13.00.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko
– datę urodzenia
– obywatelstwo
– płeć
– aktualny adres pobytu w Gminie Warka.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych:

– numer polskiego konta bankowego
– adres poczty elektronicznej
– numer telefonu polskiego operatora

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,          
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
 • дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща  у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,          
 • діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту у Ваpky (M-GOPS) вyл. Wójtowska 1, з 9.00 до 13.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

– ім’я (імена) та прізвище
– дата народження
– громадянство
– стать
– поточна адреса перебування у Cпільнота Вapky.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

– документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
– інформація про дату в’їзду на територію Польщі
– номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані:

– номер польського банківського рахунку
– адреса електронної пошти
– номер телефону польського оператора