Zgłoś się do udziału w projekcie

Jeśli jesteś osobą w wieku 18-24 lata i jednocześnie nie pracujesz, nie uczysz się, nie posiadasz kwalifikacji zawodowych lub posiadasz kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz nie posiadasz doświadczenia zawodowego

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”

Realizowanego przez

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu


W ramach  projektu OHP zapewniają w ciągu czterech miesięcy od chwili przystąpienia do projektu:

 • szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące),
 • sześciomiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
 • szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne,

 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
 • indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
 • trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),
 • poradnictwo zawodowe,
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy,
 • pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
 • pomoc w podjęciu szkolenia zawodowego, stażu, a także pracy poza miejscem stałego zamieszkania.

Wszyscy uczestnicy programu będą mogli korzystać z dodatkowego  wsparcia  towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • CEiPM w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7, tel.: 48 362 25 01, 48 340 00 69,

e-mail: ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl

 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Warce ul. Warszawska 45, tel.: 48 661 67 59,

e-mail: mck.warka@mazowiecka.ohp.pl