Aktywny samorząd

Logo Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu przypomina o trwającym naborze wniosków finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

Wnioski można składać do dnia 31 sierpnia 2021 r.  tradycyjnie – w formie papierowej oraz elektronicznie – poprzez dedykowany do obsługi programu System Obsługi Wsparcia (SOW). 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezobsługowej formy ubiegania się o dofinansowanie za pośrednictwem nowoczesnej platformy – SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Dostęp do systemu jest nieodpłatny a do złożenia wniosku wymagane jest jedynie założenie konta na platformie oraz posiadanie narzędzia autoryzacyjnego w postaci profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu: www.pcpr.grojec.pl, w siedzibie urzędu: ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec oraz pod numerem telefonu: 48 366 35 76 lub 48 664 28 30.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z programu!