Informacja

Informujemy, że

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy SanVita
ul. Sądecka 62
34-700 Rabka-Zdrój

z dniem 20 lipca 2017 roku uzyskuje wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Praca na umowę zlecenia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zatrudni Panią do pracy w charakterze opiekuna dla osób starszych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  1. pielęgnacja chorego według zaleceń lekarza;
  2. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych;
  3. przygotowanie posiłków;
  4. utrzymywanie w czystości otoczenia świadczeniobiorcy;
  5. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, dozowanie lekarstw;

Praca na umowę zlecenia.

Mile widziane: ukończony kurs opiekunek lub przygotowanie/doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Wymagana aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod nr tel. 48 667-02-24 lub osobiście w siedzibie Ośrodka (pok. nr 11).

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Praca na umowę zlecenia została wyłączona

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Program Pomocy Dzieciom została wyłączona

Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności

Wsparciem w projekcie objęte mogą być osoby z terenu woj. mazowieckiego, opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować.

Oferujemy płatne staże zawodowe, szkolenia zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze oraz na załączonym plakacie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 533 333 414 lub e-mailem: projekty@szkolenia-polska.pl

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności została wyłączona

Staż dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza młode osoby niepełnosprawne (w wieku 15-29 lat) z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czytaj dalej

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Staż dla osób niepełnosprawnych została wyłączona

Za życiem

za_zyciemOd 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Za życiem została wyłączona

Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Nastąpiła zmiana kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 została wyłączona

Łączy Nas Kobiecość

20 października 2016r. (czwartek) do Warki, ul. Osiedle 35-lecia PRL 9 obok Spółdzielni Mieszkaniowej od godz. 9:00  na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Łączy Nas Kobiecość została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

Termin składania wniosków –  do 15 września 2016 r.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Warka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o tymczasowej zmianie nr fax

Nowy numer : 48 667 43 40

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona