Łączy Nas Kobiecość

20 października 2016r. (czwartek) do Warki, ul. Osiedle 35-lecia PRL 9 obok Spółdzielni Mieszkaniowej od godz. 9:00  na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Łączy Nas Kobiecość została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

Termin składania wniosków –  do 15 września 2016 r.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Warka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o tymczasowej zmianie nr fax

Nowy numer : 48 667 43 40

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

Nieodpłatna pomoc prawna oraz psychologiczna

Caritas Diecezji Radomskiej uprzejmie zawiadamia, że w okresie od V do XII 2016 roku proponujemy nieodpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną osobom z całego regionu radomskiego poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie, a potrzebującym specjalistycznej pomocy. Osoby te mogą być kierowane z Państwa terenu na:

  • dyżur prawnika
  • dyżur psychologa

Uzyskanie profesjonalnej pomocy jest możliwe w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b w Radomiu. Zapisy osób na poszczególne dyżury są prowadzone od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 48/365-10-87, w godzinach 8.00-16.00.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Nieodpłatna pomoc prawna oraz psychologiczna została wyłączona

OGŁOSZENIE

W dniu 25 maja 2016 r. (środa) zawita do Warki Bus 500+, czyli mobilne centrum informacji.

Można będzie w nim uzyskać m.in. informacje na temat składania wniosków i odpowiedzi na pytania o programie 500+.

Bus 500+ stacjonować będzie na parkingu przy Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej.

Zainteresowanych zapraszamy w godz. 10:30 – 12:30.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

Wnioski do Programu 500+

PRZYJMUJEMY

Poniedziałek w godz.: 8:30 – 16:30

Środa w godz.: 7:30 – 15:30

Pozostałe dni w godz.: 8:00 – 13:00 (wtorek, czwartek, piątek)

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Wnioski do Programu 500+ została wyłączona

I N F O R M A C J A

 Od dnia 11 kwietnia 2016 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce

czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 8.30 – 16.30

Wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania I N F O R M A C J A została wyłączona

Program „Rodzina 500 plus” już od kwietnia 2016 roku

Program „Rodzina 500 plus”

Od 1 kwietnia rusza Program „Rodzina 500 plus” w ramach którego rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w M-GOPS lub za pośrednictwem poczty oraz przez internet za pomocą 4 kanałów:

  • przez portal empatia prowadzony przez MRPiPS,
  • portal usług elektronicznych ZUS, ePUAP
  • bankowość elektroniczną

Wnioski do pobrania:

  • w M-GOPS,
  • szkołach na terenie gminy Warka,
  • stronie internetowej Ośrodka: www.mgops.warka.pl
  • stronie internetowej MRPiPS: www.mpips.gov.pl

W/w wymienionych miejscach i na stronach internetowych będą dostępne wzory przykładowo wypełnionych wniosków wraz z załącznikami.

 

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Program „Rodzina 500 plus” już od kwietnia 2016 roku została wyłączona

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyvvdzonym Przestępstwem

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, mieszczące się przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyvvdzonym Przestępstwem w dniach 22 – 27 lutego 2016 r. Zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego do skorzystania z bezpłatnych porad u psychologa,
prawnika, komornika, notariusza oraz policjanta.
Czytaj dalej

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzyvvdzonym Przestępstwem została wyłączona

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2016

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Stypendia SPES

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2016 została wyłączona