Aktualności

Stypendium szkolne

Przypominamy, że od 1 do 15 września 2019 można składać wnioski o stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Dzień wolny

Dzień  2 maja 2019 r. (czwartek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, 
z obowiązkiem odpracowania w dniu 18 maja 2019 r. (sobota) w godz. 7:30 – 15:30.

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 roku będzie  dniem wolnym od pracy

dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce.

W zamian Ośrodek będzie otwarty

sobotę 8 grudnia 2018 roku

w godz. 7:30-15:30.

STYPENDIA SZKOLNE

Przypominamy, że od 1 do 15 września 2018 można składać wnioski o stypendium szkolne

Nowy okres programu 500+

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCE PRZYPOMINA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY!

Już od 1 sierpnia 2018r. można składać również papierowe wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. Od pierwszego lipca można było tego dokonać jedynie drogą elektroniczną.

Więcej „Nowy okres programu 500+”

Program Dobry Start

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Więcej „Program Dobry Start”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

PONIŻSZE ZASADY STOSUJE SIĘ POCZĄWSZY OD 25 MAJA 2018 ROKU.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez M-GOPS w Warce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warce, zlokalizowanym przy ul. Wójtowskiej 1, 05-660 Warka bądź z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez: i.gajewska@mgops.warka.pl. lub pisemnie pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowskiej 1, 05-660 Warka, pok. Nr 5
Więcej „INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”