Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności

Wsparciem w projekcie objęte mogą być osoby z terenu woj. mazowieckiego, opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować.

Oferujemy płatne staże zawodowe, szkolenia zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze oraz na załączonym plakacie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 533 333 414 lub e-mailem: projekty@szkolenia-polska.pl

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności została wyłączona

Staż dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza młode osoby niepełnosprawne (w wieku 15-29 lat) z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czytaj dalej

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Staż dla osób niepełnosprawnych została wyłączona

Za życiem

za_zyciemOd 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Za życiem została wyłączona

Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Nastąpiła zmiana kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 została wyłączona

Łączy Nas Kobiecość

20 października 2016r. (czwartek) do Warki, ul. Osiedle 35-lecia PRL 9 obok Spółdzielni Mieszkaniowej od godz. 9:00  na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Łączy Nas Kobiecość została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

Termin składania wniosków –  do 15 września 2016 r.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Warka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce informuje o tymczasowej zmianie nr fax

Nowy numer : 48 667 43 40

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

Nieodpłatna pomoc prawna oraz psychologiczna

Caritas Diecezji Radomskiej uprzejmie zawiadamia, że w okresie od V do XII 2016 roku proponujemy nieodpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną osobom z całego regionu radomskiego poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie, a potrzebującym specjalistycznej pomocy. Osoby te mogą być kierowane z Państwa terenu na:

  • dyżur prawnika
  • dyżur psychologa

Uzyskanie profesjonalnej pomocy jest możliwe w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b w Radomiu. Zapisy osób na poszczególne dyżury są prowadzone od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 48/365-10-87, w godzinach 8.00-16.00.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Nieodpłatna pomoc prawna oraz psychologiczna została wyłączona

OGŁOSZENIE

W dniu 25 maja 2016 r. (środa) zawita do Warki Bus 500+, czyli mobilne centrum informacji.

Można będzie w nim uzyskać m.in. informacje na temat składania wniosków i odpowiedzi na pytania o programie 500+.

Bus 500+ stacjonować będzie na parkingu przy Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej.

Zainteresowanych zapraszamy w godz. 10:30 – 12:30.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE została wyłączona

Wnioski do Programu 500+

PRZYJMUJEMY

Poniedziałek w godz.: 8:30 – 16:30

Środa w godz.: 7:30 – 15:30

Pozostałe dni w godz.: 8:00 – 13:00 (wtorek, czwartek, piątek)

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Wnioski do Programu 500+ została wyłączona