Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania została wyłączona

Zarządzenie o dniu wolnym

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Zarządzenie o dniu wolnym została wyłączona

Świadczenie Wychowawcze 500+

Szanowni Państwo,

Przypominamy o składaniu wniosków o Świadczenie Wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017-2018 , który rozpoczął się 1.10.2017r.

Wniosek złożony po miesiącu październiku nie będzie ustalał prawa do świadczenia od początku okresu zasiłkowego, który rozpoczął się 1.10.2017r., a jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce przy ul. Wójtowskiej 1 lub drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portal Emp@tia, ePuap.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko brane będą pod uwagę dochody z 2016 roku.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Świadczenie Wychowawcze 500+ została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

Przypominamy, że 15 września 2017 mija termin składania wniosków o stypendium szkolne

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

Zmiany godzin pracy

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany godzin pracy w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, zgodnie z przepisami art. 130 Kodeksu Pracy z a r z ą d z a m, co następuje: § 1. W dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) ustalam godziny pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Warce od godz. 7.00 do godz. 15.00. §2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Zmiany godzin pracy została wyłączona

Rodzina 500 plus

Nowe wnioski na świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w formie papierowej bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce przy ul. Wójtowskiej 1 lub drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portal Emp@tia, ePuap.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko brane będą pod uwagę dochody z 2016 roku.


Pliki do pobrania

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Rodzina 500 plus została wyłączona

Informacja

Informujemy, że

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy SanVita
ul. Sądecka 62
34-700 Rabka-Zdrój

z dniem 20 lipca 2017 roku uzyskuje wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.

Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Praca na umowę zlecenia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce zatrudni Panią do pracy w charakterze opiekuna dla osób starszych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  1. pielęgnacja chorego według zaleceń lekarza;
  2. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych;
  3. przygotowanie posiłków;
  4. utrzymywanie w czystości otoczenia świadczeniobiorcy;
  5. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, dozowanie lekarstw;

Praca na umowę zlecenia.

Mile widziane: ukończony kurs opiekunek lub przygotowanie/doświadczenie zawodowe w tym zakresie.

Wymagana aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod nr tel. 48 667-02-24 lub osobiście w siedzibie Ośrodka (pok. nr 11).

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Praca na umowę zlecenia została wyłączona

Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Program Pomocy Dzieciom została wyłączona

Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności

Wsparciem w projekcie objęte mogą być osoby z terenu woj. mazowieckiego, opuszczające różne formy pieczy zastępczej (rodzinną lub instytucjonalną)- do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie; nie powinny pracować.

Oferujemy płatne staże zawodowe, szkolenia zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom oferujemy atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze oraz na załączonym plakacie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 533 333 414 lub e-mailem: projekty@szkolenia-polska.pl

Opublikowano Informacje | Możliwość komentowania Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności została wyłączona