Aktualności

Dzień wolny

Dzień  27 grudnia 2019 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce., z obowiązkiem odpracowania w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota)
w godz. 7:30 – 15:30.

Stypendium szkolne

Przypominamy, że od 1 do 15 września 2019 można składać wnioski o stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Warka oraz ich dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Dzień wolny

Dzień  2 maja 2019 r. (czwartek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, 
z obowiązkiem odpracowania w dniu 18 maja 2019 r. (sobota) w godz. 7:30 – 15:30.

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 roku będzie  dniem wolnym od pracy

dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce.

W zamian Ośrodek będzie otwarty

sobotę 8 grudnia 2018 roku

w godz. 7:30-15:30.

STYPENDIA SZKOLNE

Przypominamy, że od 1 do 15 września 2018 można składać wnioski o stypendium szkolne

Nowy okres programu 500+

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCE PRZYPOMINA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY!

Już od 1 sierpnia 2018r. można składać również papierowe wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. Od pierwszego lipca można było tego dokonać jedynie drogą elektroniczną.

Więcej „Nowy okres programu 500+”