KOMUNIKAT!

Dotyczy świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z dnia 30 czerwca 2022 roku wprowadziła:

  • możliwość złożenia wniosku podmiotom w okresie 14 dni od 1 lipca 2022 roku, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, obejmujący okres przed dniem 30 kwietnia 2022 roku,
  • zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za czas obejmujący okres do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy (to jest do 30 czerwca 2022 roku), składa się w terminie do 31 lipca 2022 roku,
  • zasadę składania wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.