OGŁOSZENIE

ARTYKUŁY CARITAS WYDAWANEDĄ OD 23.01.2013 r.

W ŚRODY GODZ. 9:00 – 12:00

Magazyn przy CeSiR
ul. Warszawska 45, Warka
( wejście od strony parkingu)