Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce

Niniejsza procedura określa najważniejsze zasady i założenia związane z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa małoletnich, będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, określanego dalej jako M-GOPS oraz jego jednostek organizacyjnych, a także gwarantujące najwyższy poziom ochrony małoletnich, na rzecz których realizowane są usługi świadczone przez M-GOPS i jego jednostki organizacyjne, a w szczególności osoby świadczące usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizujące program „Opieka wytchnieniowa”  na rzecz osób małoletnich, asystentów rodziny, psychologów.