Wspieraj seniora

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce przystąpił do programu „Wspieraj seniora”.

Cel: zapewnienie usługi wsparcia osobom w wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domach w stanie epidemii i nie mogą liczyć na pomoc najbliższego otoczenia, np. rodziny, sąsiadów.

Senior, który nie może uzyskać pomocy ze strony otoczenia w formie dostarczenia zakupów podstawowej potrzeby, obejmujących m.in. artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej może zwrócić się o pomoc pod numerem infolinii: 22 505 11 11.

Koszt zakupów pokrywa senior, usługa jest bezpłatna.

Infolinia przekazuje zgłoszenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce. Pracownik Ośrodka po otrzymaniu zgłoszenia kontaktuje się z seniorem i ustala zakres pomocy.

Informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce:

48 667 02 20
48 667 02 26
48 667 02 27