Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.org.pl w terminie do 30 marca 2020 roku.

Dyrektor M-GOPS w Warce
/-/ mgr Jolanta Piątosa

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WARCE PROSI OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY O KONTAKT POD NUNERAMI TELEFONU

48 667 02 20
48 667 02 26
48 667 02 27

Komunikat

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Warce zachęca do pomocy osobom starszym i samotnym, które na czas zagrożenia koronawirusem powinny pozostać w domu. Część z nich może potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów czy wykupieniu recept.

Zachęcamy do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami.

Każda pomoc sąsiedzka jest mile widziana, ale pamiętajmy żeby pomagać w sposób bezpieczny dla obu stron.

W przypadku posiadania informacji o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które ze względów bezpieczeństwa nie powinny opuszczać mieszkań prosimy o zgłoszenia bezpośrednio do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce pod nr telefonu 48 667 02 20.

Zmiana organizacji pracy ośrodka

Szanowni Państwo          

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce wprowadzam zmiany organizacji pracy Ośrodka mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 1. Obowiązek telefonicznej rejestracji wizyt.
  Przed udaniem się do Ośrodka prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Ośrodka w celu omówienia sprawy i rezerwacji terminu wizyty w Ośrodku pod numerem telefonu 48 667 02 20.

  Zachęcamy do załatwienia sprawy drogą elektroniczną i za pośrednictwem e-usług.
 2. W nagłych przypadkach prosimy korzystać z DOMOFONU.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone od 16 marca 2020 r. i będą obowiązywały do odwołania. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do zasad.

Dyrektor M-GOPS w Warce
/-/ mgr Jolanta Piątosa

Komunikat

Szanowni Państwo, aby minimalizować ryzyko epidemiologiczne:

 • zalecamy, aby wszelkie sprawy urzędowe – w miarę możliwości – załatwiać drogą telefoniczną 48 667 02 20, e-mailową mgops@warka.org.pl lub przez platformę e-puap,

Informujemy, że:

 • w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem należy niezwłocznie, telefonicznie poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, całodobowy telefon alarmowy – 696 045 846
 • działa infoliniia NFZ – 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie gov.pl/koronawirus.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce

ogłasza nabór na


 WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


KIEROWNIK KLUBU SENIOR + w Starej Warce


 utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020