Uprzejmie informujemy,

że w dniu 31.05.2024 r. (piątek)

Miejsko – Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Warce

będzie czynny do godz. 11:30

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „POLICJANT KTÓRY MI POMÓGŁ”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

ZGŁOŚ SWOJEGO KANTYDATA !

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warce

Niniejsza procedura określa najważniejsze zasady i założenia związane z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa małoletnich, będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, określanego dalej jako M-GOPS oraz jego jednostek organizacyjnych, a także gwarantujące najwyższy poziom ochrony małoletnich, na rzecz których realizowane są usługi świadczone przez M-GOPS i jego jednostki organizacyjne, a w szczególności osoby świadczące usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizujące program „Opieka wytchnieniowa”  na rzecz osób małoletnich, asystentów rodziny, psychologów.

Depresja ma wiele twarzy. Być może widzisz ją codziennie w lustrze. 23.02 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja ma wiele twarzy. Może widzisz ją codziennie w lustrze, mijasz na korytarzu lub gdy przeglądasz social media. W Polsce mamy ponad 1,2 miliona takich twarzy.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją to doskonały moment do rozmowy o tej trudnej chorobie, okazania wsparcia i zatrzymania się na chwilę, poobserwowania siebie i bliskich. Niestety, dla wielu ludzi depresja nadal jest oznaką słabości, tematem wstydliwym i dlatego zamiatanym pod dywan.

Jednak depresja to schorzenie, które można porównać do innych chorób takich jak grypa, Alzheimer, cukrzyca czy padaczka. Posiada swoje określone definicje, kryteria diagnozy i metody leczenia. Pomimo tego, że objawy depresji czasem nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nie czyni jej to mniej ważną od innych dolegliwości. Dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, niezależnie od wieku czy statusu materialnego.

Jak tłumaczy lekarz Marcin Zarzycki: Depresja zmienia funkcjonowanie mózgu na poziomie chemicznym i strukturalnym, co można uwidocznić w badaniach naukowych.

Więcej „Depresja ma wiele twarzy. Być może widzisz ją codziennie w lustrze. 23.02 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją”

Informacja

W dniu 22 stycznia 2024 roku (poniedziałek)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Warce będzie nieczynny.

Dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające
w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r.

Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024  osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1 (pok. nr 11) lub na adres e-mail: mgops-ksiegowosc@warka.pl w terminie do 10 listopada 2023r .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 667 02 24.

Informacja

W dniu 17 listopada 2023 roku (piątek)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Warce będzie nieczynny.

Dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające
w sobotę w dniu 11 listopada 2023r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

Od dnia 30 października 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. będzie prowadzony nabór do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023, w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego:

– 1.823,60 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.410,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą przez M-GOPS w Warce ul. Wójtowska 1.

Kwalifikacja będzie następowała na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody netto tj. odcinka renty czy  emerytury, nakazu podatkowego, zaświadczenia z zakładu pracy, innych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających dochody za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dystrybucji żywności można  uzyskać pod numerami telefonów :  

48 667 02 26
48 667 02 27
48 667 02 20