Kadra Ośrodka

Dyrektor

mgr Jolanta Piątosa tel. 48 667 02 20

Komórki organizacyjne:

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Elżbieta Chojnacka – specjalista pracy socjalnej
tel. /48/ 667-02-26

Agnieszka Karczewska – starszy specjalista pracy socjalnej
tel.: /48/ 667-02-26

Natalia Wąsik – starszy pracownik socjalny
tel.: /48/ 667-02-26

Elżbieta Pisarek – starszy pracownik socjalny
tel. /48/ 667-02-27

Anna Alberska – starszy specjalista pracy socjalnej
tel./48/ 667-02-27

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

mgr Izabela Gajewska tel. 48 667 02 29

Świadczenia rodzinne

Renata Smodrzak – specjalista ds. świadczeń rodzinnych
tel.: /48/ 667-02-25

Fundusz alimentacyjny

Edyta Ziembińska – Prus – specjalista ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
tel.: /48/ 667-02-25

Świadczenia wychowawcze

Justyna Traczyk – starszy referent ds. świadczeń wychowawczych
tel. /48/ 667-02-28

DZIAŁ FINANSOWY

Joanna Batur – Główna Księgowa
tel: /48/ 667 02 24

Agnieszka Pakulska – specjalista ds. księgowości budżetowej
tel: /48/ 667 02 24

ADMINISTRACJA

Magdalena Banyś – inspektor ds. księgowości i administracji
tel. /48/ 667-02-23