Skrzynka e-PUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Miejskim w Warce uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne (Instrukcje i podręczniki).

Po wejściu na poniższy adres na platformie ePUAP, należy kliknąć przycisk [Załatw sprawę], zalogować się na swoje konto, w pole znajdujące się w górnej lewej części formularza wpisać „Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce” (całość lub część). Wybrać właściwy podmiot i zatwierdzić.

Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

Ponadto informujemy, że podane kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej. Do wnoszenia spraw i wniosków  drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.