Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej działalność gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie zezwolenia Wojewody, działa 140 placówek, które są wpisane do rejestru, spełniają standardy określone w przepisach prawa i podlegają kontroli.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczny-wybor-placowek-opieki-calodobowej

Wypłata świadczenia 500+ i RKO

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z przepisami [1][2], realizuje wypłatę świadczeń 500+ oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO).

Zakład jest odpowiedzialny za pełny procesu obsługi wniosków i wypłaty świadczeń.

Więcej informacji na temat świadczeń znajdą Państwo pod linkami:

Dodatek osłonowy

Urząd Miejski w Warce będzie przyjmował wnioski  o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Prosimy, aby wnioski mieszkańcy  (ze względów instruktażowych i organizacyjnych) składali od 17 stycznia br.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Więcej „Dodatek osłonowy”

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze 500 + przyjmuje ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad składania wniosków oraz nowego okresu zasiłkowego należy kontaktować się z właściwą jednostką ZUS-u.

PODPROGRAM 2020 – efekty

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warce z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 3. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa rozpuszczalna zbożowa),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (fasolka po bretońsku).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 600 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 27,21269 ton żywności;
 • 2623 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2020 dla 115 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

     •   Ekonomiczne – 1 spotkanie dla  15  uczestników

     •   Żywieniowo – dietetyczne  1 spotkanie dla 15 uczestników

     •   Kulinarne -1 spotkanie dla 15 uczestników

     •   Niemarnowanie żywności – 1 spotkanie dla 15 uczestników

 • warsztaty w formie wydawniczej – dla 100 osób

Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Kampania „16 Dni Bez Przemocy” potrwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Link do strony internetowej kampanii:

http://kampania16dni.pl/

Informacja

Od dnia 8 listopada 2021 r. będzie prowadzony nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, w ramach którego będzie nieodpłatnie wydawana żywność osobom najbardziej potrzebującym z terenu gminy Warka.

Warunkiem zakwalifikowania do Programu będzie spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego :

– 1.542,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1.161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

 Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą przez M-GOPS w Warce ul. Wójtowska 1.

Kwalifikacja będzie następowała na podstawie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody netto tj. odcinka renty czy  emerytury, nakazu podatkowego, zaświadczenia z zakładu pracy, innych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających dochody za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dystrybucji żywności można  uzyskać pod numerami telefonów :  

48 667 02 26

48 667 02 27

48 667 02 20

Terapia tańcem – szkolenie zdalne

Zapraszamy kadrę szkolnictwa specjalnego oraz osoby z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym: opiekunów, rodziców, wolontariuszy, jak również osoby ze szkół z oddziałami integracyjnymi, osoby profesjonalnie zaangażowane w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych m.in. nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników wsparcia, asystentów osób niepełnosprawnych, o zgłaszanie się do bezpłatnego udziału w Naszym kolejnym projekcie „Terapia tańcem – szkolenie zdalne”.
Zgłaszać mogą się zainteresowani jedynie z województwa mazowieckiego, w tym z różnych powiatów, szczególne zaproszenie kierujemy do osób z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Zadanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego w ramach ogłoszonego konkursu. Cały projekt, w tym zdalne szkolenie realizowane będzie przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie 05- 120 ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23 oraz jego współpracowników i wolontariuszy.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności pracy osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu praktycznej wiedzy i metodyki pracy tancerzy, choreografów, kształtowania postaw osób z niepełnosprawnościami, istotnej w działaniach terapeutyczno-pedagogicznych, aktywizujące szczególnie osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Dla uczestnika zakwalifikowanego do projektu i spełniającego zawarte w regulaminie warunki udział jest całkowicie bezpłatny. Realizację nagrania materiału szkoleniowego oraz konsultacje zdalne poprowadzą współpracujący od lat na rzecz osób niepełnosprawnych: choreografowie, artyści, metodycy pedagodzy i praktycy: – dr Bożena Jakubczak;

Więcej „Terapia tańcem – szkolenie zdalne”

Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Logotypy Ministerstwa - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.    osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

     W związku z  powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Warka do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, ul. Wójtowska 1 lub na adres e-mail: mgops@warka.pl w terminie do 20 października 2021r .

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 033 268.

                                                                        Dyrektor M-GOPS w Warce
                                                                            /-/ mgr Jolanta Piątosa

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346.docx

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342.docx