Zapytanie Ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na Dostawę fabrycznie nowych 35 opasek bezpieczeństwa dla osób w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Warka wraz z usługą całodobowej opieki na odległość w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022– w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.