Nieodpłatna pomoc prawna oraz psychologiczna

Caritas Diecezji Radomskiej uprzejmie zawiadamia, że w okresie od V do XII 2016 roku proponujemy nieodpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną osobom z całego regionu radomskiego poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie, a potrzebującym specjalistycznej pomocy. Osoby te mogą być kierowane z Państwa terenu na:

  • dyżur prawnika
  • dyżur psychologa

Uzyskanie profesjonalnej pomocy jest możliwe w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 14b w Radomiu. Zapisy osób na poszczególne dyżury są prowadzone od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 48/365-10-87, w godzinach 8.00-16.00.