Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 r. do końca 2016 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych od 4 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. kolejność złożonych wniosków nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu są rozpatrywane przez Komisję ds. opiniowania wniosków w terminie 30 dni od otrzymania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ich podziału.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę:

  • stopień niepełnosprawności wnioskodawcy  (w pierwszej kolejności stopień znaczny lub równoważny),
  • rodzaj niepełnosprawności,
  • wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w   codziennym funkcjonowaniu,
  • a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w latach poprzednich.